Privacy

  1. Home
  2. Privacy
image description

PRIVACYVERKLARING

Wij Hechten Enorm Veel Belang Aan Uw Privacy.

 

Zonnepaneel-installateurs hecht een grote waarde aan uw privacy. Daarom willen we open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring vindt u daarom informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Zonnepaneel-installateurs

 

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?
Het Nederlandse bedrijf OfferteAdviseur is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.


Waar slaan we uw gegevens op?
De gegevens die wij van u verzamelen worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

 

 


Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?
We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

 

-        Contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer

-        Aanvullende gegevens relevant voor de aanvraag, onder andere: type opdracht, type aanvraag

-        Overige informatie, die u zelf aangeeft

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens maximaal 3 maanden. U hoeft hier niets voor te doen, zij worden automatisch uit onze databestanden gewist.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
De door u opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt om de door Zonnepaneel-installateurs aangeboden dienstverlening naar behoren te laten werken. Zonnepaneel-installateurs verschaft alleen de benodigde persoonsgegevens aan een beperkt aantal zonnepanelen installateurs om u te kunnen contacteren met hun diensten.
 

 

Waarom gebruiken we uw algemene gegevens, zoals surfgedrag, ..?

We gebruiken uw gegevens om onze diensten, producten en systemen te evalueren, ontwikkelen en verbeteren voor al onze klanten. Daartoe zullen we uw gegevens niet op individueel niveau analyseren. Elke verwerking geschiedt met gepseudonimiseerde gegevens.

Dit omvat een analyse om onze diensten gebruikersvriendelijker te maken, zoals het wijzigen van de gebruikersinterface om de informatiestroom te vereenvoudigen of om functies te benadrukken die vaak gebruikt worden door onze klanten in onze digitale kanalen en om IT-systemen te verbeteren teneinde de veiligheid voor onze bezoekers en klanten in het algemeen te vergroten.

Daarnaast gebruiken we de gegevens om nieuwe diensten te kunnen ontwikkelen en om ons productassortiment te verbeteren.

Wat zijn uw rechten?
Recht op toegang: 

U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U ontvangt dan binnen 2 weken een reactie op uw verzoek. Gebeurt dit na 3 maanden, dan zal uw data niet meer bij ons aanwezig zijn, maar kunnen we u nog wel meegeven aan welke zonnepanelen installateurs we uw gegevens verschaft hebben.

Recht op portabiliteit: 
Wanneer zonnepaneel-installateurs uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, overgedragen aan u of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt. U ontvangt dan binnen de 2 weken een uittreksel op uw verzoek.

 

Recht op correctie: 
U hebt het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens. U vult opnieuw het formulier in en wij passen de nodige correcties aan.

 

 

Recht op verwijdering:
U hebt het recht om op elk moment de door zonnepaneel-installateurs verwerkte persoonsgegevens te verwijderen. Deze worden automatisch verwijderd na 3 maanden uit onze database.

 

 

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
We nemen gegevensbescherming heel serieus. U kunt ons altijd bereiken via info@zonnepaneel-installateurs.be.

 


Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
Gebeurt dit na 3 maanden van uw vraag, dan kunnen we niet meewerken aan zulk onderzoek, omdat alle gegevens dan al verwijderd zijn uit onze database. In het andere geval kunnen wij op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal en strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet biedt daartegen verzetten.

 

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
Indien u van mening bent dat zonnepaneel-installateurs uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

 

Updates van onze privacyverklaring:
Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiële wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens, de identiteit van de Controller (beheerder) of uw rechten.

 

Versie 1.0  mei 2019